FANDOM


HedersbetygelserRedigera

DISK har tre olika hedersbetygelser.

Per Perssons medalj för förtjänstfulla insatserRedigera

En Senior är en medlem som har uppvisat gott kamratskap, brinnande intresse och långvarigt engagemang samt arbetat för DISKs fortskridande på ett extra berömvärt sätt. Till Senior kan endast person utnämnas som a ̈r eller tidigare har varit medlem i DISK.

Medlem eller tidigare medlem av DISK kan nominera en person för utnämning till Senior genom att delge DISKs styrelse nominering samt motivering. Nominering får endast grundas på gärningar utförda under den tid den nominerade varit medlem av DISK, dock ej under pågående verksamhetsår.

Utnämning till Senior och medlem av Seniorskollegiet är den främsta hedersbetygelsen DISK utfärdar. Beslut om utnämning fattas av DISKs styrelse med minst 3/4 majoritet. Om styrelsen beslutar att avslå nomineringen får varken förslaget eller beslutet föras till protokollet. Till Senior tilldelas Per Perssons medalj för förtjänstfulla insatser. Det är starkt rekommenderat att medaljen bärs närmast hjärtat då Senior bevistar DISKs större arrangemang.

MottagareRedigera

År Namn Motivering
1999 Per Persson Per har arbetat inom flera sektioner av DISK. Han har utgjutit blod, svett och tårar i sitt idoga arbetande för medlemmarnas trivsel och glädje. Med ett aldrig svikande gott humör har han tagit sig an arbetsuppgifter som inneburit tidiga morgnar, obekväm arbetstid och mycket slit, ibland på bekostnad av de egna studierna. Per förtjänar att utses till föreningens förste Senior och att hyllas för sina insatser för DISK.
2000 Eva Öhlén För att vara en av dem som startat upp DISK samt varit första ordföranden
Johanna Alm Johanna Alm har suttit som DISKs ordförande under två verksamhetsår och har under denna tid gjort ett stort jobb med att profilera DISK ute på Frescati. Johanna var även mamma till projekt som pubombyggnaden och anställandet av en kårsekreterare. även efter sitt engegemang inom föreningen har hon fortsatt sprida DISKs anda.
Lisa Leffler-Peura Lisa Leffler-Peura gick ut starkt och blev ordförande under sitt första år på DSV. Under sina verksamma år i DISKs styrelse skedde ett flertal positiva förändringar, däribland instiftandet av Seniorskollegiet. Lisa har med sin magnifika utstrålning och sitt goda kamratskap spritt en positiv anda inom och utom DISK. Lisa är helt enkelt en tillgång och en glädjekälla!
Ove Lindström Ove Lindström har varit aktiv inom de flesta av DISKs sektioner. Ove kännetecknas av sitt driftiga engagemang och sin energi. Värt att nämna är framför allt hans insatser inom NärS och hans noggranna arbete med DISKs ekonomi. Sist medan inte minst är han trots heltidsarbete fortfarande aktiv marskalk inom Klubbmästeriet.
Mia Nystrand "Mia" Maria Nystrand har visat sitt brinnande engagemang för DISK genom att under flera år ha gjort betydande insatser för NärS och Systemvetardagen. Under två år ansvarade hon för och utformade den populära mässkatalogen. Hon är delaktig i DISKs alumniverksamhet, Systemveteranerna, och har fortfarande ett intresse för DISK som inte på långa vägar svalnat!
Erik Sahlin Erik Sahlin gjorde starka insatser för DISKs ekonomi. Han var både pungmästare i Klubbmästeriet samt kassör i DISK. Genom sitt idoga arbete blev Systemvetardagen det den är idag och har sedan dess uppskattats av både studenter, lärare och näringliv. Vi kan med all rätt kalla honom "Systemvetardagens fader".
Sofia Staaf Wikman Sofia Staaf har under lång tid varit en av kotorna i den ryggrad som håller DISKs Klubbmästeri uppe. Hon har även suttit med i DISKs styrelse, bland annat som kassör. Genom att alltid ställa upp i olika sammanhang har Sofia fört föreningen och dess positiva anda framåt. I uppdrag utanför föreningen har hon gjort att det goda ryktet bibehålls och förstärks.
Henrik Wirén-Hagelbeck Henrik Wirén-Hagelbäck satt som ordförande för DISK Sport Verein, med den fyndiga förkortningen DSV. Med stark karisma lyckades han liva upp sportsektionens verksamhet. Som DISKs ordförande och med sitt brinnande engagemang gjorde han en stark insats för föreningens bästa.
2002 Anna Kjellgren För sin utomordentliga insats som DISK-ordförande, för att ha höjt nivån på DISKs arbete, 110% engagemang samt för utomordentliga insatser som sekreterare och klubbmästare i KM och för att alltid ha satt sina medstudenter främst.
Henrik Wedefelt För att han under sin tid som kassör ordnade till DISKs ekonomi och därmed underlättade ordentligt för varje person som kommer vara kassör efter honom samt för hans jobb med systemkompetens.nu.
Marcus Grindange För arbetet i det tysta, idésprutandet och fixandet. För det goda kamratskapet. För allt arbete inom NärS och sporten, sponsoravtalen och maratonyran.
Marcus Lippert För att helhjärtat ha ägnat sig åt att marknadsföra DISK och NärS till företag och att i över ett år ha jobbat med att ta systemkompetens.nu från idé till färdig produkt. För den inspirerande och engagerande utstrålningen.
2003 Lars Gunnarsson Lars representerar DISK med ett genuint intresse och hängiven delaktighet i sektioner, fester och evenemang. Smidigt och effektivt åstadkommer han ständiga förbättringar, och med en fot i varje del av DISK visar han upp ett osvikligt tålamod och engagemang.
Joachim Heiroth Jocke ställer upp såväl en vanlig torsdagseftermiddag i DISK-rummet, som klockan tre på natten när det ska röjas efter festen. Kassören som har byggt upp en stor del av systemkompetens.nu tar på sig nya uppgifter i tid och otid. Med ett opretentiöst sätt och ett aldrig sinande engagemang fungerar han som DISKs ansikte utåt.
Erik Holm Med ett aldrig bristande engagemang har han gjort sitt bästa för att stilla studenternas begär efter både mat och dryck genom att stå i kafét på dagtid och i puben på kvällstid. Han har heller aldrig tvekat att ställa upp när DISK behöver någon som kan hålla fanan högt på olika tillställningar, tex som kapten på DISKs bidrag i QuarneVALen 2002.
Sara von Knorring Med sitt glada humör och sin uppfinningsrikedom har hon gjort sitt bästa för att se till att DISKs medlemmar återigen har någonstans att mötas och umgås efter flytten till Forum genom sitt arbete med att starta upp kafét och puben. Hon försöker alltid hjälpa till oavsett om det gäller att arbeta på Systemvetardagen eller att möblera om på kårexpeditionen.
2004 Calle Almqvist En kreativ och handlingskraftig initiativtagare som under hela sin tid vid DSV brunnit för de studiesociala frågorna, till exempel som en av de drivande krafterna bakom kafét och Foo Bar i Forum. I klubbmästeriets styrelse och även som "vrak" har han visat ett outtröttligt engagemang för både stora och små frågor.
2005 Maja Wedefelt Med sin enorma drivkraft och organisationsförmåga har Maja haft ett framgångsrikt år som ordförande för Näringslivssektionen 2004 och det var till stor del Majas förtjänst att insparksfesten samma år blev så lyckad. Maja har uppvisat ett långvarigt och stort engagemang för DISK och ställer alltid upp för föreningens medlemmar.
Fredrik Holm Utöver många förtroendeuppdrag inom DISK och dess sektioner har Fredrik ställt upp och jobbat vid mängder av arrangemang, varit en tillgång i styrelse- och sektionsarbete och alltid haft en positiv inställning till verksamheten. Alla sina åttaganden har han genomfört med ett inspirerande och lättsamt sätt men samtidigt organiserat och resultativt.
2006 Emily Rosenqvist Med en ständigt positiv attityd ställer Emily alltid upp för DISK och dess medlemmar i både stort och smått. Detta gör hon med stort engagemang och varmt hjärta. Som ordförande för DISK har hon bland annat förstärkt DISKs goda rykte och anseende.
2007 Jonas Dahlgren Hans ovärderliga arbete med DISKs ekonomi, och för att han med stöd av sin stora kunskap om föreningslivets vindlande stigar och med sitt stora kontaktnät i Kårstockholm försvarat och gagnat DISKs rykte och verksamhet.
Martin Epel För hans aldrig sinande kunskap och hans stöd till föreningen och dess medlemmar. Martin har haft en ständigt motiverande och inspirerande inställning med visioner om verksamheten och dess framtid.
Johan Nilsson Hans trogna och idoga arbete med att hålla igång DISKs verksamhet, för hans framgångsrika insats som projektledare för Systemvetardagen och för att han alltid, i medgång som motgång, ställt upp för DISK och dess medlemmar.
2008 Ludmila Ericsson
2009 Aware Mustafa Under sina år i DISK har Aware med sitt glödande engagemang gjort många saker för oss. Han har kämpat för att föra oss framåt genom att komma med nya ideér och upptåg, ibland lite galna såna. Han har en stor intiativförmåga och med den lyckas han inspirera andra att vara med. Med sin sprallighet sprider han mycket glädje och lockar gärna till skratt. Att DISK har så många aktiva idag är till stor del Aware förtjänst och utan honom hade DISK inte varit där vi är idag.
Henrik Svanström Härmed vill vi nomiera Henrik Svanström till medlem av DISKs seniorskollegium för sitt chosefria sätt, sitt engagemang i både stora och små frågor och inte minst för sitt ödmjuka ledarskap.
Henrik Warpefelt Henrik har under sina många år i studentkåren DISK engagerat och motiverat oss andra att värna om vår underbara förening. Det är med grundstenar som honom som vi lär oss kämpa för den goda kvalitén och goda stämning som vi har idag. Hans engagemang syns i allt från omhändertagandet av lokaler till traditioner men framför allt om varandra. Jag gläds oerhört av den glada stämmning vi har idag och jag tackar Henrik innerligt för hans positiva drivkraft.
2010 Maria Adamsson Med enorm drivkraft och glatt humör har Maria Adamsson varit delaktig i DISKs verksamhet med ett hundraprocentigt engagemang. Som ordförande i Ämnesrådet genomförde hon exempelvis en mycket smart marknadsföreingskampanj som bidrog till att öka kännedomen om Ämnesrådet. Genom sina insatser inom bland annat klubbmästeriet, ett flertal insparkar och som vice ordförande i DISK har Maria outtröttligt jobbat för att ge DISKs medlemmar bästa möjliga studietid.
Helge Nyman Helge är ett föredöme som genom sitt förhållningssätt till medmänniskor och föreningsliv inspirerar och präglar efterkommandes sätt att se på kårengagemang. Gemensamhet, samverkan och kamratskap är kärnvärden i DISK, något som Helge gynnar i varje skede. Genom sin sociala förmåga finner han skickligt beröringspunkter med nya studenter och agerar förtjänstfullt som ambassadör för DISK.
2011 Joakim Hagsköld
2012 Tobias Lernefalk
2013 Pia Backman För hennes ständiga och gedigna engagemang inom DISK. Inte bara har Pia representerat DISKs styrelse under en lång tid, hon har sedan i höstas valt att fortsätta sitt engagemang inom DISK genom hennes inträde i MÄ. Pia känns som en person som inte tackar nej i första taget, en egenskap att beundra. Hon är en fin förebild, inte minst för alla aktiva tjejer inom kåren, då hon visar att det går alldeles utmärkt att kombinera studier (och nu arbete), kårengagemang och privatliv. Vi hoppas att Pia kommer att fortsätta stötta, hjälpa och inspirera sina medDISKare, så som hon gjort de senaste åren.
Peter Ljungkvist Peter Ljungkvist har under sin aktiva kärriär inom DISK haft en ledande roll i såväl Systembladet som Ämnesrådet. Hans arbete har spridit sig genom flera av kårens sektioner och i DISK-styrelsen har hans arbete varit hårt och uppskattat. Peter har under åren varit en eldsjäl och det är med glädje vi nominerar honom till seniorskollegiet.
Anna Arodén
Anna Jenelius
Mimmi Eriksson
Erik Thuning
2014 Amelie Andersson
Charlotte Wöhlecke
Erik Lagerholm
Alexander Wolf Hallsten
Kerem Aktas

FörtjänstmedaljRedigera

DISKs förtjänstutmärkelse för extraordinära insatser kan tilldelas medlem som utfört en insats för DISK som är extraordinär eller extra berömvärd. Mottagare av förtjänstutmärkelse tilldelas DISKs förtjänstmedalj i guld av åttonde storleken. Medlem eller tidigare medlem av DISK kan nominera en person att föräras förtjänstmedaljen genom att delge nominering samt motivering till DISKs styrelse som fattar beslut i frågan. Om styrelsen beslutar att avslså nomineringen får varken förslaget eller beslutet föras till protokollet. Det är starkt rekommenderat att förtjänstmedaljen bärs närmast hjärtat, eller direkt till vänster om seniorsmedaljen om medlemmen har förärats denna, då man bevistar DISKs större arrangemang. Medaljen började delas ut under 2008.

MottagareRedigera

År Namn Motivering
2008 Stefan Wallin Arbetet med att ta Insparken till en ny nivå, Helge/Olga borde sitta på nomineringen.
Aware Mustafa Arbetet med att ta Insparken till en ny nivå, Helge/Olga borde sitta på nomineringen.
Elin Carlsson Arbetet med att ta Insparken till en ny nivå, Helge/Olga borde sitta på nomineringen.
Maria Adamsson Arbetet med att ta Insparken till en ny nivå, Helge/Olga borde sitta på nomineringen.
Emily Rosenqvist För arbete med studentkåren DISK
Martin Epel För arbete med studentkåren DISK
Lars Gunnarsson För arbete med studentkåren DISK
Andreas Eckerstrand För arbete med studentkåren DISK
2010 Mikael Wijkmark Efter en turbulent start på planeringen av 2009-års Systemvetardag tog Mikael Wijkmark, tillsammans med Henrik Nygren, ansvaret som projektledare för ett av DISKs viktigaste årliga evenemang. De båda projektledarna visade en stark kämparglöd för projektet som gjorde att Systemvetardagen blev otroligt proffsigt genomförd med både nöjda studenter och företag.
Henrik Nygren Efter en turbulent start på planeringen av 2009-års Systemvetardag tog Henrik Nygren, tillsammans med Mikael Wijkmark, ansvaret som projektledare för ett av DISKs viktigaste årliga evenemang. De båda projektledarna visade en stark kämparglöd för projektet som gjorde att Systemvetardagen blev otroligt proffsigt genomförd med både nöjda studenter och företag.
Alisa Nylund DISKs födelsedagsfest utfördes med bravur efter ett intensivt planerande av Alisa Nylund som i stort sett ensam planerade den största och finaste årliga festen DISK har.
Lars Gunnarsson Lars har med stort engagemang, skarpt sinne och kunnighet bidragit betydande till DISKs fortlevnad med utformning av såväl kåransökan som överklagan. Om det inte varit för Lars bidrag hade DISK förmodligen inte fått fortsatt kårstatus.
Martin Epel Martin har med stort engagemang, skarpt sinne och kunnighet bidragit betydande till DISKs fortlevnad med utformning av såväl kåransökan som överklagan. Om det inte varit för Martins bidrag hade DISK förmodligen inte fått fortsatt kårstatus.
Helge Nyman Helge har med stort engagemang, skarpt sinne och kunnighet bidragit betydande till DISKs fortlevnad med utformning av såväl kåransökan som överklagan. Om det inte varit för Helges bidrag hade DISK förmodligen inte fått fortsatt kårstatus.
Emily Rosenqvist Emily har med stort engagemang, skarpt sinne och kunnighet bidragit betydande till DISKs fortlevnad med utformning av såväl kåransökan som överklagan. Om det inte varit för Emilys bidrag hade DISK förmodligen inte fått fortsatt kårstatus.

HedersmedlemRedigera

Till hedersmedlem kan årsmötet utse person som har gjort en extraordinär insats för DISK. Hedersmedlemskap kan tilldelas även person som ej har varit ordinarie medlem i DISK. Nominering till hedersmedlem skall vara undertecknad av medlem eller tidigare medlem av DISK samt vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan utsatt mötesdatum. För beviljande av hedersmedlemskap krävs att den nominerade erhåller minst 3/4 av de avgivna rösterna vid årsmötet. Om årsmötet beslutar att avslå nomineringen får varken förslaget eller beslutet föras till protokollet. Hedersmedlem skall erhålla studentkårsutskick samt inbjudningar till större arrangemang, samt har rätt att delta i de allmänna aktiviteter som anordnas av DISK. Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på årsmöte.

MottagareRedigera

År Namn Roll Motivering
1995 Tord Dahl Inspektor och prefekt Utnämnd på DISKs 5-årsbal
Gunilla Andersson Ordförande DISK Utnämnd på DISKs 5-årsbal
Per Ivarsson Ordförande DISK Utnämnd på DISKs 5-årsbal
Jens Johannesson Ordförande DISK Utnämnd på DISKs 5-årsbal
Åke GO Hylin Studiebevakare(?) Utnämnd på DISKs 5-årsbal
Lars Fransson Ordförande DISK Utnämnd på DISKs 5-årsbal
2002 Sören Gustafsson Vaktmästare För extraordinära insatser för DISK
2003 Sven Olofsson titel? För extraordinära insatser för DISK
2004 Inga-Lill Grandin Kåradministratör För extraordinära insatser för DISK
2005 Gustaf Lindencrona Rektor SU För extraordinära insatser för DISK
2008 Kåre Bremer Rektor SU För bidrag till bildandet av egen kår
Bengt Johansson Roll? För bidrag till bildandet av egen kår
Edith Ringmar Ordförande SUS För bidrag till bildandet av egen kår
Mia Sandh Ordförande SUS För bidrag till bildandet av egen kår
Adam Panzer Roll? För bidrag till bildandet av egen kår
Linda Larsson Roll? För bidrag till bildandet av egen kår
Henrik Trulsson Roll? För bidrag till bildandet av egen kår
Anita Kollerbaur Inspektor och prefekt För extraordinära insatser för DISK
2010 Stefan Möller Studierektor För att Du, med ett stort engagemang och varmt hjärta, gett Ditt betydelsefulla stöd till DISK under flera år. Du har även fungerat som en stark och pålitlig länk mellan Institutionen för data- och systemvetenskap och DISK rörande en stor mängd samarbeten. Du har en förmåga att hela tiden se nya idéer och möjligheter och jobbar för förbättring på alla områden.
2013 Diana Näslund Kaféföreståndare För lång och trogen tjänst i DISKs kafé


MedaljerRedigera

Vi har två sorters medaljklasser. Dels positionsmedaljer och dels hedersmedaljer. Alla våra utmärkelser utom Hedersmedlemskapet har en medalj kopplat till utmärkelsen.

PositionsmedaljerRedigera

Det finns två olika positionsutmärkelser; Ordförandemedaljen och styrelsemedaljen. Som namnet antyder delas de ut till de som är ordförande och de som sitter i styrelsen.

2013-04-21 08.28.12

Ordförandemedaljen är DISKs största medalj till storleken, den är guldfärgad och skall bäras om halsen. Bandet ska vara DISKs medaljband och vara i DISKs färger. Tilldelas DISKs ordförande och vice ordförande. Denna medalj bärs även av ordföranden och vice ordförande för Klubbmästeriet (KM), dock endast till overall och i KM-sammanhang.

Styrelsemedaljen ser precis ut Ordförandemedaljen men är mindre. Den finns i två färgen, dels guldfärgad och dels silverfärgad. Den guldfärgade bärs av de som suttit i DISKs styrelse och den silverfärgade av de som är aktiva i styrelsen just nu. Styrelsemedaljen bärs på vänster sida på kavaj eller klänning. En styrelsemedalj, oavsett färg, ska alltid hänga utanför hedersmedaljer.

HedersmedaljerRedigera

Hedersutmärkelser delas ut till de som gjort en extraordinär insats för DISK. Det finns två olika medaljer: Per Perssons medalj för förtjänstfulla insatser (även kallad Seniorsmedaljen) och Förtjänstmedalj.

Seniorsmedaljen är rund och guldfärgad och bärs på vänster sida på frack, kavaj eller klänning. Seniorsmedaljen skall alltid hänga innerst, närmast hjärtat.

Förtjänstmedaljen är vår senaste medalj Medaljen är formad som en romb, är guldfärgad och bärs på vänster sida på kavaj eller klänning, närmast hjärtat om innehavaren inte har en Seniorsmedalj (i så fall ska Seniorsmedaljen hänga närmast hjärtat). En person kan få flera förtjänstmedaljer.|}|}