FANDOM


Systemvetardagen är den årliga arbetsmarknadsdagen anordnad av NärS. Den första Systemvetardagen hölls 1996 och sedan dess har dagen varit den plats där företag och studenter träffats för att bygga kontakter, rekrytera eller underlätta karriärval.

http://systemvetardagen.se/

ArbetsgruppenRedigera

Arbetsgruppen leds av en eller två projektledare. I gruppen ingår även grupper för marknadsföring, information, syspers, fest och mässan.

MarknadsföringRedigera

Sköter all marknadsföring inför Systemvetardagen. Både mot företag så de anmäler sig och mot studenterna så de kommer på arbetsmarknadsdagen.

InformationRedigera

Gör utskicken som går ut till företagen och Systemvetardagskatalogen.

SyspersRedigera

Ansvarar för att rekrytera Syspers och sköter kommunikationen med KM. KM jobbar Systemvetardagspuben vilket kräver samordning med Systemvetardagens arbetsgrupp.

FestRedigera

?

MässanRedigera

?

Tidigare SystemvetardagarRedigera

Systemvetardagen 1996Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 1997Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 1998Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 1999Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2000Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2001Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2002Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2003Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2004Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2005Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2006Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2007Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2008Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2009Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2010Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2011Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2012Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2013Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal:

Systemvetardagen 2014Redigera

Antal företag: Sponsorer: Ansvariga: Lokal: