FANDOM


Syspers, kort för Systemvetardagspersonal, är de som jobbar påSystemvetardagen. Syspers består av både aktiva inom DISK och studenter som inte annars är kåraktiva. Under mässdagen hjälper syspers till med att ställa i ordning lokalen med monterväggar och ståbord, förbereda frukost, lunch och fika, plocka ner monterväggar efter mässan etc. De är också kontaktpersoner för 1-3 företag som ska finnas till hands för sina respektive företag.