FANDOM


Legendarisk vaktmästare.

Utnämnd till hedersmedlem i DISK vid valmötet 2002 för extraordinära insatser för DISK.

I Systembladet nr 55 gick följande hyllningstext att läsa:

"Ny hedersmedlem!

Innan DISKs valmöte i december hade det gått sju år sen det senast utsågs en hedersmedlem i DISK. Nu har det alltså skett igen. På valmötet utsågs enhälligt Sören Gustafsson till heders-medlem i DISK för sina extraordinära insatser för föreningen.För den oinvigde kan Sören te sig som en vanlig vaktmästare och inte som den extraordinära hedersmedlem han är. Otaliga är exemplen på hans storhet, det var Sören som uppfann Internet, det var Sören som medlade fred i mellanöstern på 70-talet, det var Sören som grundande Ericsson, uppfann glödlampan, byggde dinosarierna och det var Sören som höll i tänd-stickan när solen tändes. Allt detta talar han tyst om, något som återigen bevisar hans storhet.Även i det lilla är Sören stor, han är alltid DISK behjälplig och det är aldrig några problem att få hjälp med vad det än må vara.Han är ödmjuk, vänlig och väldigt trevlig att ha att göra med. Vi inom DISK är stolta över att ha Sören i vår närhet och det varmed stor glädje det helt enhälliga valmötet utnämnde Sören till hedersmedlem av DISK Ett stort och varmt grattis ifrån hela DISK!

Tack för att du finns Sören!"