FANDOM


Peter Ljungkvist har varit aktiv i DISK sedan 2009.


Peter har suttit på följande poster:

Ledamot i Sporten 2009

Ordförande i DISK Systembladet 2009, 2010.

Ledamot i DISK Systembladet 2011

Ordförande i DISK Ämnesråd 2011

DISK Valberedning 2011


Utöver detta har Peter även varit delansvarig för DISK Workshop sedan 2010.