FANDOM


Näringslivssektionen (NärS) arbetar med att skapa goda företagskontakter för studenterna på DSV. Sektionen verkar för att sammanföra studenter och representanter från näringslivet. Målet med det arbetet är att gynna DISKs studenters möjligheter till framtida arbete.

Det största projektet NärS har är att varje år arrangera vår arbetsmarknadsdag Systemvetardagen. Då fylls DSVs lokaler av utställande företag som söker framtida arbetskraft eller som bara vill profilera sig mot rätt målgrupp. För det har NärS en egen projektgrupp som leder arbetet, men hela NärS är engagerad i processen.

Vill företag komma i kontakt med studenter under resten av året går de även då via NärS. De vanliga formerna är affischering, gästföreläsningar eller att de ställer upp ett informationsbord i lokalerna. Varje NärS-medlem har möjlighet att skaffa sig speciellt goda kontakter med företag eftersom man får fungera som kontaktperson för ett par företag som man tycker är speciellt intressanta.