FANDOM


Motionär: Daniel Törbacka

BackgrundRedigera

Under lång tid har caféet gått med förlust vilket många vet om, så det kommer som en chock för mig när priserna i caféet sjunker. Det priser som har berörts mest är aktivpriserna. I dagsläget så är det flertal varor som har blivit billigare HT14 jämfört med VT14, tack vare den procentuella rabbeten som aktiva får i caféet.

Att satsRedigera

Att styrelsen ska se över rabattsystemet i caféet.

Styrelsens svar Redigera

I kaféet har vi dagsläget två procentuella rabattnivåer, 20% för medlemmar och 25% för aktiva. Denna struktur har varit en bidragande faktor vändningen sett både till kaféets och medlemsantalet. En av problemen med separata prislistor har varit arbetsbördan som kommit med uppdatera tre prislistor, en för aktiva, en för medlemmar och en för aktiva. De förändringar som vi har gjort är dels en signifikant höjning av priserna för externa för att göra prissättningen relativt sett mer fördelaktiga för medlemmar. Vi ser från styrelsens sida självklart att det finns utrymme för förbättring och därför så ger propositionen om verksamhetsplaner även nästa styrelse i uppgift att uppdatera kaféets prissättning och sortiment.

Därför yrkar styrelsen

att årsmötet anser motionen besvarad.