FANDOM


Motionär: Daniel Törbacka

BakgrundRedigera

Under en längre tid så har medlemsantalet sjunkit i DISK-studentkår, vilket leder att studentinflytande minskar för vår kår. Samt förlorar kåren medlemsintäkter vilket leder till en försämrad ekonomi. Men denna nedåtgående trend skiljer sig nationellt. Det finns studentkårer som har lyckats med att öka sitt medlemsantal efter kårobligatoriet avskaffades [Roose, Natalie 2013]. Tack vare att DISK-studentkår tappar medlemmar varje år så bör man jobba mera med rekrytering, så att vi på längre sikt kan öka DISK's medlemsantal.

BeslutsförslagRedigera

Med ovanstående motivering så föreslår Daniel

att styrelsen ska jobba aktivt med rekrytering av nya studenter.

att styrelsen bör ge DISKs föreningar ett rekryteringsbidrag på 20 000 kr.

att styrelsen bör undersöka andra studentkårers framgång i att värva medlemar.

ReferenserRedigera

Roos, N. (2013) Vissa kårer ökar stort – andra har halverats, [Online], Available: http://www.studentliv.se/nyhet/vissa-k%C3%A5rer-%C3%B6kar-stort-%E2%80%93-andra-har-halverats-5178 [06 Okt 2014].

Styrelsens svarRedigera

Motionären tar upp en viktig poäng, DISKs medlemsantal har minskat över de senaste åren. Medlemsrekrytering är något som styrelsen tar på största allvar och tas upp i den första meningen i styrelsens proposition om verksamhetsplaner. Styrelsen är självfallet medveten om det faktum att ekonomiska resurser krävs för att rekrytera medlemmar men ser hellre att sektionerna budgetar detta efter sina egna behov och förmågor snarare än att centralt satt summa. I våra samarbeten med resten av studentrörelsen så är medlemsantalet och minskande medlemsantal en ständig diskussionspunkt. Slutligen, gällande att-satsen om rekryteringsbidrag anser vi att detta bör ställas som ett yrkande jämte styrelsens budgetproposition.

Därför yrkar DISKs styrelse

att årsmötet anser motionen besvarad.