FANDOM


BakgrundRedigera

Studentkåren DISK håller sig allt för mycket inomhus. Det är vetenskapligt bevisat att för lite motion och förlänga perioder inomhus är dåligt för både psyket och den fysiska hälsan. Därför anser vi att DISK behöver en sektion som främjar naturliv och utforskning av vårt omgivande landskap. Vi vill att DISKs- och SNIGELs medlemmar ska få en naturligare närvaro med naturen och våga vidga sina vyer. Attt sitta stilla i en datorsal hela dagen är inte ett hållbart koncept.

BeslutförslagRedigera

SNIGEL föreslår med anledning av ovanstående

att SNIGEL ska bli en sektion inom DISK.

Styrelsens svar Redigera

DISK är i stort behov av utveckling och innovation. Verkställandet av den föreslagna motionen, i fall årsmötet bifaller den, skulle inte innebära någon större arbetsbörda för styrelsen. Ej heller innebär den någon större risk för organisationen i sin helhet, om den föreslagna sektionens verksamhet inte visar sig vara fruktbar så äger årsmötet rätt att lägga ned sektionen.

Styrelsen yrkar därför:

att årsmötet bifaller motionen.