FANDOM


Marskalksämbetet skapades 2006. Syftet med skapandet var att hjälpa den sittande styrelsen med råd och dåd.

De tre första medlemmarna var Lars Gunnarsson, Fredrik Jonsson och Emma Wibom.

Medlemmar i Marskalksämbete:

Tillträde Namn Utträde
2006 Lars Gunnarsson -
Fredrik Jonsson 2011?
Emma Wibom 2011?
 ? Emily Rosenqvist
 ? Martin Epel
 ? Maja Ekström
 ? Johan Nilsson
Jonas Dahlgren
2010 Helge Nyman
Maria Adamsson
Kerem Aktas 2014
Henrik Svanström 2014
2014 Erik Thuning
Pia Backman
Anna Arodén
Tobias Lernefalk
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]