FANDOM


Razor

Klubbmästeriet (även kallat DISK KM, KM etc.) är sektionen inom DISK som har pubar i Foo Bar på onsdagar. Har även hand om den stora driften av sektionslokalen. Klubbmästeriet leds av ett klubbmästarpar som leder en styrelse om 6 personer. För att bli medlem i klubbmästeriet krävs att man genomgår en s.k. trasperiod, där de oseriösa aspiranterna sållas ut genom sociala och arbetsrelaterade tester. Lyckas man ta sig förbi detta stadie blir man marskalk och efter 4 aktivt jobbade terminer samt städdagar(ca 4 pubar och 1 fest per termin att jobba) så kan man vraka, d.v.s. pensionera sig från klubbmästeriet. Samtliga som når förbi trasperioden får tillfälle att köpa sig en svart overall som ska prydas utav guldrevärer och ett antal märken man själv bestämmer, med minimum av ett (DISK-märket vid hjärtat).

Leds med orden "Bryna. Nuppa. Fjässa. Sponken!"

Har en gud kallad Razor. Razor, den ärade, har tio budord som samtliga, med start vid trasperioden, ska följa. Även kallat de tio budorden.