FANDOM


iZettle inom DISK Hur och Varför

Version 0.1 William Rudenmalm - Datoransvarig 2013

Introduktion Redigera

iZettle är det system vi använder för att ta betalningar med kredit- och konto-kort. Tanken med att använda iZettle var att öka lönsamheten för DISK kaféet, men andra användningsområden så som events, puben och medlemsavgifter är fullt möjligt. Guiden adresserar både strategiska och operationella aspekter - både hur systemet används och dess effekter på DISK i stort.

Varför iZettle? Redigera

Vi behöver iZettle eftersom att många inte har kontanter eller är motvillga till att använda dem. Detta har kommit att bli ett problem framför allt för Kaféet, då våra konkurenter alla accepterar kortbetalning. iZettle är det bästa alternativet för kortbetalning eftersom att de varken tar en fast kostnad per transaktion eller månadsavgift.

Behörigheter Redigera

iZettle hårdvaran, det vill säga korterminal och tablets hanteras av datoransvarig. Tillgång till huvudkontot för iZettle tillfaller datoransvarig, kassör samt vice kassör. Så kallade anställdkonton ska tilldelas efter behov till sektioner och kaféet. Säkerheten för huvudkontot är mycket viktig, då det man med inloggningsuppgifterna skulle kunna omdirigera alla betalningar. Alla lösenord för iZettle ska därför vara minst 16 tecken långa med bokstäver, siffror och tecken. De ska vara slumpmässigt utvalda och inga ord eller meningar ska användas. Lösenord ska bytas strax efter att överlämning har skett, detta för att säkerställa obehöriga inte har tillgång till kontot.

Använda iZettle Redigera

Ta betalt Redigera

För att ta betalt med iZettle

 1. Mata in varor som vanligt i kassasystemet, notera totalsumman. Låt varorna ligga - tryck inte på Kort-knappen ännu.
 2. Om totalsumman understiger 10kr fråga om kunden vill ha någon extra vara.
 3. Se till att systemet är igång:
  1. Om skärmen på iZettle-dosan inte lysser, tryck på grön knapp.
  2. Lås upp iPad igenom att trycka på knappen på framsidan och dra fingret från vänster till höger.
  3. Om applikationen iZettle inte är igång tryck den blåa ikonen med texten iZettle.
 4. Tryck på knappen Keypad, en knappsats med siffror kommer då att dyka upp.
 5. Mata in beloppet för köpet och avsluta med två nollor då priset anges i kronor och ören. Tryck sedan ok.
 6. Tryck på charge och be kunden sätta i sitt kort.
 7. Om något går fel visas ett kryss på skärmen, testa då att trycka charge igen.
 8. Om det gick rätt till så frågar systemet efter en EMail address för kvitto, tryck på skip, eller be om kundens email om denne vill ha kvitto.
 9. På kassasystemet, tryck nu kort för att slutföra köpet. Kassalådan öppnas därefter.

Häva köp Redigera

För att häva ett köp iZettle, om en felaktigt betalning har gjorts på kundens kort. Detta är något som vi helst inte vill göra. Om vi har ett stort antal hävda köp kan det leda till problem med iZettle. Om du är osäker eller aldrig har hävt ett köp kontakta då någon som vet hur detta görs.

 1. Gå in i listan över transaktioner
 2. Välj rätt köp i listan
 3. Kontrollera “Payment Metod”, det vill säga de fyra sista siffrorna på kortet och korttypemot kundens kort.
 4. Tryck på Reverse payment

Om knappen har blivit utgråad och inte går att trycka på kontakta datoransvarig.

Rapporter Redigera

Dagsrapporter sköts utanför iZettle, på rapporten som kassasystemet skriver ut kommer det stå ett belopp för försäljning med kort, skriv ned detta i fältet för detta i rapporten.

Kontroll för bokföring Redigera

För att kontrollera rapporter gå in på iZettle.com och logga in som ordf@disk.su.se. På första sidan kan du välja en tidsperiod och se summan av alla köp för denna. Checka denna mot den tidsperiod som rapporten gäller för. Om du vill ha en rapport i Excel format gå in under Försäljning, sedan Transaktioner välj start och slutdatum sedan tryck Exportera till Excel.

Stänga för dagen Redigera

När man stänger för dagen ska man sätta dosan på laddning igenom att koppla in den till en USB kontakt på kassasystemet. Dessutom bör iPaden sättas på laddning igenom att koppla in denna med sin respektive laddningssladd.