FANDOM


För tidigare styrelser, se DISK-styrelser


Sammansättning Redigera

DISKs högst verkställande organ är DISKs styrelse. Denna skall enligt stadgarna bestå av Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Vice kassör, fem till sju ledamöter, två till fyra suppleanter samt en representant för varje sektion inom kåren.

För mer detaljerad information om respektive roll, se Roller.

Mandatperiod Redigera

DISKs styrelse väljs med en mandatperiod på ett år, denna mandatperiod överensstämmer med kalenderår.