FANDOM


Historien om DISKRedigera

Historien om DISK tar sin början mot slutet av 1980-talet i samband med att det med att det bestäms att Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) ska förläggas ute i Kista i Electrum.

I och med det geografiska avståndet mellan Kista och Frescati fanns en oro bland studenterna att deras sammanhållning och deras möjlighet till inflytande skulle minska. Då, precis som nu, ansvarade Stockholms universitets studentkår (SUS) för alla större utbildningsfrågor och festarrangemang inne på Frescati. Det bör också nämnas att Samhällsvetenskapliga föreningen, som DSVs studenter tillhör, vid den här tiden var vilande. Mot denna bakgrund rådfrågades SUS om vad som kunde göras för den nya institutionens studenter. Rådet blev att bilda en egen kårförening. Två skäl gavs till denna uppmaning; som egen förening skulle studenterna få ett bättre utgångsläge när det gällde samarbetet med institutionen och dessutom skulle studenterna få ett bättre stöd från SUS.

Med detta i ryggen samlades ett femtontal intresserade studenter från systemvetarlinjen till ett möte där det bestämdes att en kårförening för systemvetarstudenterna skulle bildas. En valberedning utsågs och lagom till flytten hade ett förslag till styrelse tagits fram. På ett konstituerande årsmöte 1:a februari bildades så Data- och Systemvetenskapliga Institutionens Studerandes Kårförening (D.I.S.K). Under första året bestod föreningen av sektionerna Ämnesrådet (ÄR), Klubbmästeriet, Sportsektionen, Trivselsektionen och Kultursektionen samt ett skyddsombud. Föreningen fick ett litet styrelserum att husera i samt en liten lagerlokal för Klubbmästeriet.

Första terminen värvades ett åttiotal medlemmar som följande termin hade ökat till närmare hundra. 1995 förenklades medlemsavgiftssystemet för studenterna och i samband med detta steg medlemsantalet avsevärt.

Under föreningens första år genomfördes trots ett ganska modest medlemsantal en hel del verksamhet. Bland annat hämtades förvaringsskåp för studenter ”hem” från F-huset i Frescati, det ordnades med blommor, mikrovågsugn och köksattiraljer. Det ordnades pubar och fester, priset hos lunchrestauranger förhandlades ner och rabatter förhandlades fram i bokhandeln. Det ordnades även teaterbesök, filmvisning och en lokal för innebandy hyrdes. Dessutom fördes diskussioner med SUS om att få mer service ute i Kista, något som enbart resulterade i att föreningen fick lite kontorsmateriel.

Under åren har föreningens verksamhet förändrats genom tillkomst av nya sektioner och frånfälle av andra. 1991 tillkom Seniorssektionen och Systembladet. 1993 bildades Datorsektionen och ÄR ställdes vid sidan om DISKs organisation. Årskiftet 1993/94 lades Trivselsektionen ner. 1995 bildades Näringslivssektionen och senast 2005 förändrades sektionerna igen när Kultur- och Sportsektionerna slogs ihop.

Då det i Kista även finns en stor representation av sektioner inom Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har DISK under åren haft utbyten och samarbeten med dessa i olika frågor. Bland annat har en del fester arrangerats gemensamt, utbyte har skett i arbetsmarknadsfrågor och konferenser har anordnats mellan styrelserna.

En central del i DISKs verksamhet har varit och är fortfarande pub och kafé. Ursprungligen drevs kafét av en extern entreprenör men övergick under mitten av 90-talet till att drivas ideellt av medlemmarna, en form som hållit i sig fram till 2005 då det beslutades att en heltidstjänst skulle inrättas för att garantera kaféts öppethållande. Denna satsning har ökat öppethållandet och omsättningen utan att de studentvänliga priserna behövt höjas. Kafét var vilande under läsåret 2001/2002 på grund av det saknades en lokal när institutionen flyttade från Electrum till Forum (IBMs gamla huvudkontor). Genom hårt arbete tillsammans med institutionen löstes denna fråga och en lokal iordningställdes för ändamålet under sommaren 2002.

Under åren har en hel del festligheter ägt rum och DISK har bland annat ordnat tre stora baler, bland annat ett 10-års jubileum i Stadshuset.

Puben har under åren utvecklats långt förbi den dryckesförvaringslokal som gavs till föreningen vid dess födelse. Under åren 1994 och 1998 byggdes puben ut i tre etapper. I och med DSVs flytt till Forum 2001 tvingades DISK överge sin pub och var under två år utelämnade åt tillfälliga lösningar. Stort engagemang och mycket vilja låg bakom flera försök att lösa pubfrågan och under våren 2003 blev två lokaler på entréplan lediga vilka DISK tilläts bygga om till pub. Under sommaren jobbade ett antal medlemmar med att bygga upp en helt ny publokal, denna gång utan IT-bubblans sponsorpengar utan med hjälp av DISKs eget kapital.

En annan verksamhet som har betytt, och fortfarande betyder, mycket är Systemvetardagen. DISKs egen arbetsmarknadsdag som ordnas av Näringslivssektionen. Den första arrangerades redan 1996 och har varit årligen återkommande sen dess, även under de mörka åren direkt efter IT-bubblans krasch. Höjdpunkten kom våren 2001 då hela 53 företag närvarade. Arbetet med arbetsmarknadsdagen sker i stort sett året om och parallellt med de aktiva studenternas studier, det drivs med andra ord inte av en arvoderad projektgrupp som många andra arbetsmarknadsdagar. Trots detta åtnjuter dagen mycket hög status och får ofta beröm för sin professionalism. För att utöka samarbetet med näringslivet och utöka studenternas möjlighet till jobb skapades en cv-databas, systemkompetens.nu, som såg dagen ljus våren 2001.

Redan 1991 startade DISK en egen tidning, Systembladet, som från början gjordes med gammal hederlig klipp-och-klistra-metodik, men numera görs med professionella layoutprogram och tryckning. Utgivningstempot för tidningen har genom åren varierat och under perioder har tidningen även skickats hem till medlemmarna. Under åren har både format och inriktning på tidningen varierat och nu är den åter tillbaka i det A4-format den ursprungligen hade.

Trots att det är lätt att få bilden av människor som inte gör annat än att begrava huvudet framför en dator finns det andra sidor av DISKs medlemmar. Både kultur och sport har stått på schemat under många år. I Hagaparken om senvåren brukar DISK årligen låta sina medlemmar bejaka sin kulturella sida genom Bellmandagen. En dag då man samlas för picknick och sjunger Bellman och andra sånger framför Koppartälten. Det har visats många filmer genom åren och även arrangerats musikfestivaler. Sportsligt har DISK visat framfötterna framförallt inom innebandy, volleyboll och fotboll men även frisbeegolf, biljard, brännboll i Umeå och frågesporter.

1996 bestämdes det att DISK skulle ha en avlönad administratör varför en projektanställning inrättades för att prova detta. Det blev en succé; projektanställningen övergick till en fast tjänst och så har det förblivit. Detta har inneburit att DISK har en mycket hög grad av service att erbjuda sina medlemmar. Denna administratör utför en stor av del av de tjänster som SUS tillhandahåller inne på Frescati och medför att medlemmarna kan åtnjuta många av de förmånerna utan att behöva åka till Frescati, med den skillnaden att DISK inte tar något extra betalt för denna service. När SUS beslutade om nytt medlemssystem infördes även detta ute i Kista vilket innebär att DISKs medlemmar kan betala sin terminsräkning och göra adressändringar i expeditionen. Här finns även möjlighet att hyra skåp och den enda avgift som tas ut är en ren administrativ avgift då institutionen står för skåpen och hyran av skåphallen.

Tusentals studenter har berörts av DISKs verksamhet och många hundratal har som aktiva varit med i en fantastisk gemenskap som skapat livslånga vänskapsband och till och med familjer. Människor har vuxit i sig själva och som delar i en helhet erbjudit sina medstudenter en bättre och gladare tillvaro. DISK har under sin relativt korta historia varit med om en otrolig utveckling, både som förening och som del av samhället. Hela IT-boomen med framförallt utvecklingen av internet har tagit föreningen på en otrolig resa och vi ser nu hur vi med stor spänning och framtidstro står på tröskeln inför något nytt.

Eva berättar - minnen från DISKs första ordförandeRedigera

Utdrag ur mailkonversation med Anna Kjellgren inför DISKs 10-årsjubiluem.

"Kort historia:

När DSV höll till ute på Frescti fanns redan ett KM och ett studentråd, ämnesråd.. ( eller vad kallades det nu igen??).

I och med flytten till Kista var det många upprörda känslor, tex :

 • Långt från studentlivet
 • Långt från servicen som Frescati erbjuder ( bibliotek, café, bokhandel,

kårexp etc)

 • Dyrt kaffe ( kostade 1990 12 kr)
 • Inga skåp, eller åminstone allt för få [...]

Jag drar mig till minnes att några samlade ihop till ett möte redan i under Frescati-tiden. Vi var väl en 10-15 pers som samlades där. Mötet beslutade då att bilda en kårförening och några åtog sig att vara valberedning. Jag var med där bl a.

Allt eftersom vi närmade oss flytten fick vi faktiskt ihop en liten styrelse tillslut, dock var det ingen som nappade på ordförandeposten varför den gick till mig. Kommer inte ihåg nu om jag var tillförordnad eller ej. Vi var inte så noga med formalian.

Efter lite pick och pock fick vi ett litet kårföreningsrum av Tord Åke GO på plan 5 och klubbmästeriet fick ett alldeles intill för förvaring av drycker etc. Det var ju en jättehit tyckte vi på den tiden.

I kårföreningen bildades ett antal sektioner: Kultur, Trivsel, Sport, Klubbmästeri och jag tror ämnesrådet också. Vad åstadkom vi då första året? Jo ser ni, fantastiska prestationer såsom:

 • Namn och loggotävling. D.I.S.K spikades dock rann det där med loggon ut i sanden och det var efterträdande styrelse som fick till den.
 • Fick ner kaffet från 12 kr till 4 kr!!!
 • Hämtade "hem" våra skåp från F-huset i Frescati
 • Snofsade till det med bl blommor, microugn och köksateraljer (Trivsels förtjänst)
 • Ett antal pub:ar och fester arrangerade av klubbmästeriet där kvällens attraktion brukade vara Athena Rapers. Det var absolut en stämningshöjare att institutionen hade det bandet. Det var ett antal glada tjejer och killar från AH88.
 • Vi förhandlade om lunchpriset, och fick det reducerat
 • Fick rabatter på bokhandeln
 • Hyrde innebandylokal i Kista
 • Teaterbesök
 • Diskussioner med SUS om att få lite mer service i Kista, det gick inte dock så bra. Lyckades få lite kontorsmateriel......
 • Fick till lite artiklar om oss i bl a SUS-tidningen som heter..... Har kanske en del artiklar kvar.
 • Vad mer? [...]
 • Biovisning i F1:an
 • Arbetsmarknadsdag tillsammans med DSV, eller?

Styrelsen bestod av

 • Eva Öhlén ( fd Rosenberg)
 • Anna Gävner vise ordf ( tror jag, tillika basist i Athena Rapers
 • Andreas Bartsch -- kassör (tillika gitarrist i A.R)
 • Annika Moen -- Kultur tillika revisor
 • Susanna Samnegård ( fd Edestrand) -- Trivsel
 • Tomas Parck -- Sport
 • Lotta Tegenborg ( vilka år?) -- Ämnesrådet
 • PA (vilket år)-- Klubbmästeri
 • Sedan hade vi nog några ledamöter också

Finns inte denna information någonstans, tex i en gammal dammig pärm? Som gammal ordförande för den styrelsen tycker jag att gänget gjorde enormt bra ifrån sig och lade den solida grunden som ni alla andra byggt så snyggt vidare på.

Hälsningar Eva Öhlén ( fd Rosenberg), AH 88"

Per berättar - minnen från DISKs andra ordförande Redigera

Utdrag ur mailkonversation med Anna Kjellgren inför DISKs 10-årsjubiluem.

"Those were the days...

Jag som var som AH90:s den första kull som började ute i Kista utan erfarenhet av vad Frescatis värld hade att erbjuda. Kårföreningen DISK var ett mycket positivt bidrag till studentmiljön även om den var i sin linda när vi började.

Mina minnesintryck överenstämmer till fullo med Evas och vill därför bidra med ytterligare från min tid som ordförande.

DISK blev allt mer organiserad. Ämnesrådet byggdes ut med kursenkäter och ökat samaerbete med institutionen, men framförallt Klubbmästeriet växte från mindre pubkvällar till större arrangemang som Påskfest, Dammiddag, Vikingafest, Gravöl för Athena m fl. Även Kulturföreningen blomstrade med gemensamma teater och biobesök.

DISK hanterade administrationen med studentskåp och blev en allt mer självklar kanal för studenterna. Antalet medlemmar sköt i höjden och arbetet påbörjades för att frigöra oss från SUS eller i vart fall tydliggöra att vi fanns ute i Kista.

Angående loggan så tänker jag utan någon falsk blygsamhet ta åt mig äran för att ha ritat den med lagerblad och allt och framförallt scannat in under en mycket, mycket sen natt tillsammans med Eduardo Perez och Lars Fransson. Mer minnen kommer säker fram i helgen då jag sammanstrålar med Lars Franson fd Klubbmästare och Guy Davies , fd Ämnesrådsordförande. [...]

/Per"


OrdförandelängdRedigera

1990: Eva Rosenberg
1991: Per Ivarsson (ht)
1992: Per Ivarsson (vt), Fredrik Svensson (ht)
1993: Fredrik Svensson (vt), Jens Johanneson (ht)
1994: Jens Johanneson (vt) Gunilla Andersson (ht)
1995: Henrik Wiren-Hagelbeck
1996: Johanna Alm
1997: Johanna Alm
1998: Lisa Leffler-Peura
1999: Liselotte Kihlstedt
2000: Anna Kjellgren
2001: Magnus Joelsson (vt), Camilla Lindström (tf. ordf. jun-sept),Ida Bohman (ht)
2002: Lars Gunnarsson
2003: Lars Gunnarsson
2004: Emily Rosenqvist
2005: Pär Johansson
2006: Elin Carlsson (vt), Jonas Dahlgren (ht)
2007: Helge Nyman
2008: Jonatan Danneman
2009: Björn Strååt
2010: Tobias Lernefalk
2011: Anna Jenelius
2012: Anna Arodén
2013: Charlotte Wöhlecke
2014: William Rudenmalm