FANDOM


Det finns ett antal händelser som upprepar sig varje år. Därför kommer vi nu att beskriva vad som händer varje år. Observera att det är ungefärliga datum.

JanuariRedigera

Styrelsen bör ha sin första styrelsekonferens

Konstituerande styrelsemöte

Besluta om policydokument

Fixa alla rättigheter till passerkort och konferenser

Fixa alla fullmakter till banker etc.

Tillståndsmyndigheten ska ha alla personnummer i styrelsen

Bestäm och kalla till Ekonomiskt föreningsmöte

Löneförhöjning till anställda

Sportsektionen brukar åka till Åre (vecka 4 eller 5)

FebruariRedigera

Enligt stadgarna ska DISK hålla Ekonomiskt föreningsmöte innan sista februari

Ratatosk brukar brukar hållas första lördagen efter löning i februari


MarsRedigera

Systemvetardagen hålls i mitten av mars


AprilRedigera

Starta arbetet med Insparken (utskick till nya studenter)

Valborgsrundan

30 april Valborg


MajRedigera

Mitten av maj ska utskicket till nya studenter skickas ut!


JuniRedigera

Utspark

Avslutningsfest för 3- och 5-orna

JuliRedigera

Sommar-LAN

Halvårsbokslut

AugustiRedigera

Insparkssektionen

SeptemberRedigera

Välkomstfesten

OktoberRedigera

1 oktober är senaste dagen för Valberedningen att ledigförklara styrelsen

Skriva verksamhetsberättelse och

Kalla till Årsmöte

NovemberRedigera

Alla sektioner måste ha årsmöte (i början av november)

Fixa Membit

Valmöte (slutet av november)

DecemberRedigera

Nobel

Luciabalen