FANDOM


Styrelsen Redigera

Anna Jenelius Ordförande

Kerem Aktas Vice Ordförande

Jonn Nilsson Kassör (1 januari – 30 november)

Joakim Rehn Vice Kassör (1 januari – 30 november)

Kassör (30 november – 31 december)

Esbjörn Olsson Presidieassistent

Erik Thuning Datoransvarig

Amelie Andersson Studerandeskyddsombud

Azra Becic Informationsansvarig (1 januari – 11 februari)

Björn Fyrvall Förste suppleant (1 januari – 11 februari)

Informationsansvarig (11 februari – 31 december)

Irene Lundström Sekreterare (1 januari – 30 november)

Vice kassör (30 november – 31 december)

Pia Backman Andre suppleant (1 januari – 11 februari)

Förste suppleant (11 februari – 31 december)

Madeleine Bergh Andre suppleant (6 april - 31 december)

Anna Arodén Representant Näringslivssektionen

Simon Ottervald Representant Klubbmästeriet

Okhtai Alardabili Representant Insparkssektionen

Mikael Lilliestierna Representant Sportsektionen

Peter Ljungkvist Representant Ämnesrådet

Carina Höglander Representant Systembladet

Tobias Jonsson Representant Särimners Kultingar

Jesper Norberg Representant MES (– 23 februari)

Avhopp Redigera

Under året hade DISK styrelsen två avhopp, Jonn Nilsson och Azra Becic.

De ersattes av Joakim Rehn (kassör) respektive Björn Fyrvall (informationsansvarig), vars tidigare

poster fylldes av Irene Lundström och Pia Backman.

Årsmöten Redigera

Under året har två årsmöten hållits

- Ekonomiskt föreningsmöte (23 februari)

- Valmöte (30 november)

Utnämningar Redigera

Hedersmedlemmar: Redigera

Inga hedersmedlemmar utnämndes under 2012.

Förtjänstmedalj: Redigera

Kerem Aktas

Joachim Heiroth

Martin Dahlström

Martin Epel

Helge Nyman

Lars Rosenqvist Gunnarson

Andreas Kettunen

Staffan Åhlvik

Emily Rosenqvist

Seniorer: Redigera

Joakim Hagsköld

DISK-händelser Redigera

Ratatosk (26 februari) Redigera

DISK 21:a födelsedag firades som vanligt med pompa och ståt, och denna gång var flyttades festligheterna upp i HÖRS restaurang på plan 5 i Forum. Middagen var mycket uppskattad av gästerna, med duktiga toastmasters och trevliga uppträdanden, och efterfesten höll på upp till småtimmarna.

Systemvetardagen (9 mars) Redigera

Såväl företag som studenter visade sig mycket nöjda med årets upplaga av arbetsmarknadsdagen Systemvetardagen. Denna gång gästades mässan av hela 34 företag, alla företag fick dock inte plats inuti HÖRS lokal utan en del av företagen fick vistas utanför lokalen.

Insparken (29 augusti – 9 september) Redigera

I sedvanlig ordning hälsades de nya studenterna välkomna till DSV av studentkåren, och årets inspark var mer påkostad än någonsin. Lekar, fester och upptåg i två veckor avslutades med den stora insparksmiddagen (se nedan). Ett stort antal hjälpsamma DISK-aktiva ställde upp och hjälpte till som drivare.

Insparksmiddagen (9 september) Redigera

Som avslutning på den intensiva tvåveckorsperiod som hölls en fin middag med efterföljande fest i HÖRS lokaler i Forum. Festen var mycket uppskattad, och markerade avslutet på två lyckade veckor.

Representation Redigera

Medicinska föreningens Amphioxgasque (29 januari). Redigera

Anna Jenelius och Joakim Rehn representerade DISK under denna fina middag, vid vilken MFs nya studenter hälsas välkomna till skolan.

Skansens valborgsfirande (30 april). Redigera

Anna Jenelius, Amelie Andersson och Esbjörn Olsson höll DISKs vackra standar högt i de kalla vårvindarna på Solliden.

SSCOs cocktailparty (29 oktober). Redigera

Anna Jenelius, Joakim Rehn och Amelie Andersson representerade DISK under denna mycket trevliga tillställning i Studentpalatset.

Nobelmiddagen (10 december). Redigera

Under den fina Nobelmiddagen i Blå hallen i Stadshuset representerades DISK av standardbärarna Anna Jenelius, Amelie Andersson och Esbjörn Olsson. Kerem Aktas och Joakim Rehn ställde upp som marskalkar, och gjorde med detta ett utmärkt jobb.

Nobel Night Cap (10-11 december). Redigera

En mycket fin efterfest hölls efter Nobelbanketten av Stockholms universitets studentkår. De närvarande bjöds på en oförglömlig kavalkad av god mat, dryck och underhållning.

Medicinska Föreningens luciabal (13 december). Redigera

Pia Backman och Mikael Lilliestierna besökte denna mycket vackra tillställning, som i övrigt gästades av bland annat flera nobelpristagare.

Anna Jenelius och Kerem Aktas har även närvarat vid SSCOs två studentråd under året.

Övriga händelser under året Redigera

Start av ny sektion Redigera

På det ekonomiska föreningsmötet i februari startades den Musikaliska och estetiska sektionen, MES. Denna åttonde sektion kommer att fokusera på just allt som har med estetisk verksamhet att göra, och inte minst på att dra igång ett spex i Kista.

Anställning av ny kåradministratör Redigera

DISK anställde en ny kåradministratör, Helena Sandberg, till kårexpeditionen för att vidare ge våra medlemmar service och ökade arbetstiden för denna för att ha längre öppettider och bättre kontakt med våra medlemmar

Ansökan om bidrag Redigera

Styrelsen ansökte om bidrag för sin studiesociala verksamhet av universitetet för att förbättra service till sina medlemmar.

Främja DISKs position i studentstockholm Redigera

DISK verkade för att främja sin position i studentstockholm genom att aktivt engegera sig i SSCOs verksamhet och med pressmeddelanden göra sig hörd inom universitets verksamhet. Detta gjordes främst genom att DISKs presidie aktivt samarbetade med andra studentkårer både inom stockholms universitet och utanför.

Utformning av DISKs nya lokaler i NOD Redigera

Då Institutionen för data- och systemvetenskap planerar att flytta till nya lokaler i NOD sommaren 2014 har DISK under året inlett ett samarbete med dessa för att utforma sina nya lokaler. Detta är ett arbete som kommer att fortgå under det kommande året.

Utökat sektionssamarbete Redigera

DISK verkade för att öka sektionssamarbetet och presidiet aktivt löste tvister mellan sektioner och styrelsen förberedde under året förslag till verksamhetsåret efter så som sektionsdagarna och sektionsstyrelsefester.

Revidering av kaféverksamheten Redigera

Kafeverksamheten reviderades och ändringar gjordes i sortimentet i liten grad med syfte att lägga grund för 2012s verksamhet att göra de större ändringarna.

Medlemsbio Redigera

För att utöka marknadsföringen så bjöd studentkåren alla medlemmar på bio där filmen Pirates of the Carribean 4 visades. Detta gjordes på först-till-kvarn-basis och har nu satt en grund för att fortsätta marknadsföring av studentkåren genom olika medier.

Kassasystem Redigera

En uppdatering av kassasystemet gjordes för att underlätta ändring i sortiment och få bättre koll över försäljning med hjälp av statistik, som nu kan följas på internet tack vare detta system. Ett förslag för att använda sig av kortbetalning lades i samband med detta upp också för år 2012s DISK-styrelse.